mniejsza czcionka   mniejsza czcionka większa czcionka   wysoki kontrast wysoki kontrast wysoki kontrast

Strona główna : Aktualności

2023-03-06 - Darowizna w ramach współpracy z PZU Życie SA

W ramach współpracy z PZU Życie SA zakupiono:
 1. Neseser pielęgniarski POZ w ilości 10 sztuk
 2. Żel przeciwoparzeniowy "BURN JEL" 120ml w ilości 43 sztuk

Projekt sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA
2022-08-03 - Transport sanitarny dla poradni specjalistycznych

SPSPRiTS w Zamościu świadczy usługi transportu sanitarnego, w zakresie:
a) transportu sanitarnego karetką podstawową - przewóz pacjentów pojazdami z personelem medycznym uprawnionym do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny,

b) oraz transportu sanitarnego - transport bez personelu medycznego, w obsadzie kierowca sanitariusz/ratownik KPP lub sam kierowca, w tym transport krwi, materiałów krwiopochodnych, materiałów biologicznych, materiałów do badań, itp.
dla poradni specjalistycznych, zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartych przez nie umów o kompleksowe świadczenie usług.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
a) pod nr telefonu 84 638 00 27 w god.z 7.00 – 15.00
lub
b) e-mail: eksploatacja@pogotowie.zamosc.pl2021-10-14 - Apel Pana Jarosława Stawiarskiego Marszałka Województwa Lubelskiego, dotyczący szczepień przeciwko Covid-19.2020-04-14 - Wsparcie

Pomóż nam – będziesz miał nowe korzyści podatkowe

W związku z uchwaleniem nowelizacji tzw. Tarczy Antykryzysowej, zamieszczamy poniższą informację dotyczącą nowych preferencji podatkowych związanych z darowiznami na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisanych do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 takich, jak nasza placówka.

PODATKI DOCHODOWE:

Darowizny przekazane od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19 mogą być odliczane przez podatników CIT i PIT od podstawy opodatkowania (dochodu) na następujących, bardzo korzystnych zasadach:.
  1) w przypadku darowizny przekazanej do 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;.
  2) w przypadku darowizny przekazanej w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;.
  3) w przypadku darowizny przekazanej do 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 100% wartości darowizny..

Uwaga! Odliczenia z tytułu darowizn można uwzględniać już przy obliczaniu zaliczek bieżących w 2020 r. (u osób fizycznych dotyczy to przychodów z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy).
Należy pamiętać, że darowizny pieniężne powinny być udokumentowane dowodami wpłat na rachunek bankowy obdarowanej jednostki.
Wydatki na ww. cele nie będą podlegały odliczeniu od dochodu, jeżeli wcześniej zostały zaliczone przez przedsiębiorcę do kosztów uzyskania przychodów.

PODATEK VAT:

W przypadku podatku VAT, 0% stawką podatkową objęte są dokonane w okresie pomiędzy 1 lutego 2020 r. a 31 sierpnia 2020 r. darowizny na rzecz podmiotów takich, jak nasza placówka, których przedmiotem są:
  1) wyroby medyczne;
  2) szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna;
  3) produkty lecznicze oraz substancje czynne;
  4) produkty biobójcze (wyłącznie dezynfekujące);
  5) testy diagnostyczne;
  6) środki ochrony indywidualnej (tu: wyłącznie maski, osłony / szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice).

Stawka 0% VAT może być stosowana wyłącznie pod warunkiem zawarcia odpowiedniej, pisemnej umowy darowizny między darczyńcą i obdarowanym, z której wynika, że dostarczane towary będą wykorzystane na walkę z COVID-19 (a w przypadku darowizn dokonanych pomiędzy 1 lutego 2020 r. a 25 marca 2020 r. – wystarczające jest uzyskanie pisemnego potwierdzenia dokonania darowizny).

DLACZEGO NOWE ROZWIĄZANIA SĄ KORZYSTNE?

Rozwiązania podatkowe opisane powyżej są korzystne z czterech powodów:
  1) przepisy pozwalają na odliczanie (także) „darowizn wstecznych”;
  2) występuje mnożnik wartości darowizny;
  3) z odliczenia mogą skorzystać także podatnicy PIT rozliczający się 19% podatkiem liniowym oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
  4) odliczenia z tytułu darowizn można dokonywać na bieżąco – przy obliczaniu zaliczek w 2020 r.;
  5) preferencje przy darowiznach rzeczowych dotyczą także podatku VAT.

Najważniejsze jednak, że nowe rozwiązania podatkowe motywują do tego, co teraz najpilniejsze – do pomocy podmiotom wykonującym działalność leczniczą. Każda złotówka jest dla nas cenna!

Wpłat można dokonywać na rachunek: 41 1020 3147 0000 8102 0111 46692018-05-25 - Ochrona danych osobowych

Inspektorem ochrony danych Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu jest: Pani Urszula Misiarz, tel. kontaktowy 84 6380057, email umisiarz@pogotowie.zamosc.pl2017-06-09 - Kurs samoobrony i walki wręcz

W dniach 05.04.2017r.-11.05.2017r.został zorganizowany kurs samoobrony i walki wręcz dla osób zatrudnionych w zespołach ratownictwa medycznego. Głównym celem zajęć było przeszkolenie ratowników w zakresie samoobrony. Pod okiem policyjnych instruktorów uczestnicy szkolenia poznali sposoby i techniki obezwładniania osoby wykorzystywane w sytuacjach wysokiego ryzyka z udziałem tzw. „ trudnego pacjenta”. Ratownik medyczny udzielając pierwszej pomocy medycznej jest często narażony na agresywne zachowanie pacjentów, a także osób trzecich. Uczestnikami były osoby zatrudnione w zespołach ratownictwa medycznego w zamojskim pogotowiu. Zajęcia prowadzili instruktorzy taktyki i techniki interwencji Komendy Powiatowej Policji w Zamościu. Celem szkolenia było doskonalenie kompetencji ratowników medycznych w zakresie własnego bezpieczeństwa, szczególnie w kontakcie z „trudnym” pacjentem. Szkolenie dzięki wieloaspektowemu ujęciu tematu bezpieczeństwa miało za zadanie przygotowanie pracowników do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Szkolenie rozpoczynała informacja prawna o tym, jaka ochrona przysługuje ratownikom medycznym w czasie wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Następnie policyjni instruktorzy przeprowadzili ćwiczenia praktyczne. Uczyli ratowników prostych i skutecznych technik samoobrony, postępowania w sytuacjach zagrożenia atakiem ze strony pacjentów agresywnych, będących pod wpływem alkoholu lub innych środków podobnego działania, a także osób chorych z zaburzeniami psychicznymi. Uczestnicy kursu z dużym zaangażowaniem brali udział w zajęciach, a poznane techniki, jeśli zajedzie taka potrzeba, będą mogli wykorzystać w codziennej pracy. Natomiast ratownicy medyczni w ramach współpracy w najbliższym czasie przeszkolą policjantów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
2017-06-01 - V Gminny Rowerowy Rajd Trzeźwości

W dniu 1 czerwca 2017r. ratownicy medyczni naszej Stacji udzielali pokazu pierwszej pomocy przedmedycznej podczas V Gminnego Rowerowego Rajdu Trzeźwości w miejscowości Horyszów. Młodzież szkolna dowiedziała się do czego służą poszczególne sprzęty i urządzenia, które są zamontowane w środku pojazdu ratowniczego. Wysłuchała także opowiadania o zadaniach i czynnościach wykonywanych przez ratowników, o ich odpowiedzialności i pracy na co dzień, która przecież nie jest łatwa. Pokaz umożliwił zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami związanymi z pierwsza pomocą, dostarczył wiedzy na temat podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, zagrożeń z tym związanych i sposobów ich unikania.
2017-05-18 - Przedszkole ,,Radosna Kraina"

W dniu 18 maja br. dzieci z przedszkola ,,Radosna Kraina’’ odwiedziły Pogotowie Ratunkowe. Celem wizyty było ogólne zapoznanie dzieci z pracą ratowników medycznych i lekarzy. Dzięki uprzejmości pracowników dzieci miały możliwość zapoznania się z wyposażeniem karetki oraz sprzętem medycznym ratującym życie. To była świetna okazja, by oswajać dzieci z karetką wtedy, kiedy są zdrowe i chcą się bawić zwiedzając ambulans. Wszystkie dzieci biorące udział w pokazie na pewno zapamiętają numer 112, który ratuje życie.
2017-03-09 - Nowe karetki w Stacji Pogotowia w Zamościu

W dniu 7 marca 2017 roku w siedzibie Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do eksploatacji trzech nowych ambulansów wraz z wyposażeniem, zakupionych na potrzeby realizacji zadań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Ambulanse zostały zakupione ze środków własnych a koszt ich zakupu wyniósł około 1 200 000,00 zł. Nowe karetki spełniają najwyższe standardy europejskie, wyposażone są nowoczesnym sprzętem do ratowania życia i zdrowia ludzkiego. Na wyposażeniu nowo zakupionych ambulansów znajduje się sprzęt medyczny najnowszej generacji, m.in. : - defibrylatory umożliwiające monitorowanie aktywności elektrycznej serca, mające możliwość zapisu Ekg, dokonujące pomiaru nasycenia tlenem, stężenia karboksyhemoglobiny oraz stężenia metahemoglobiny we krwi, - krzesełka kardiologiczne wyposażone w gąsienicowy system płozowy do zjeżdżania po schodach, co pozwala na bezpieczny transport pacjenta, jednocześnie nie narażając osoby udzielające pomocy na przeciążenia. Obecnie karetki będące na wyposażeniu Stacji karetki, to pojazdy zakupione w latach 2012 – 2017.
2016-06-28 - Nowe ambulanse dla Zamościa i Biłgoraja.

W dniu 27 czerwca 2016 roku w siedzibie Stacji odbyło się uroczyste poświęcenie
i oddanie do eksploatacji trzech nowych ambulansów wraz z wyposażeniem zakupionych na potrzeby realizacji zadań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, tj. zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Nowe ambulanse to mercedesy Benz Sprinter 319 CD, cena jednego ambulansu –
442 254 złotych. Ogólna wartość inwestycji to 1 326 762 zł. Ambulanse zostały zakupione ze środków własnych Stacji. Nowe karetki spełniają wymagania Polskiej Normy
( przenoszącej normy europejskie ) PN-EN 1789 – Pojazdy medyczne i ich wyposażenie. Ambulanse drogowe.
Nowe karetki wyposażone są w sprzęt medyczny najnowszej generacji, m.in. :
- defibrylatory umożliwiające monitorowanie aktywności elektrycznej serca, mające możliwość zapisu Ekg, dokonują pomiaru nasycenia tlenem, stężenia karboksyhemoglobiny oraz stężenia metahemoglobiny w krwi,
- krzesełka kardiologiczne wyposażone w gąsienicowy system płozowy do zjeżdżania po schodach, co pozwala na bezpieczny transport pacjenta, jednocześnie nie narażając osoby udzielające pomocy na przeciążenia.
Kupione ambulanse to 2 szt. typu P – podstawowe oraz 1szt. typu S – specjalistyczny. Dwa ambulanse zastąpią obecnie jeżdżące w Zamościu i jeden w Biłgoraju. Zaznaczyć należy, że powiat biłgorajski oraz miasto Zamość i powiat zamojski tworzą jeden rejon operacyjny zgodnie z Wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa lubelskiego, gdzie Stacja realizuje świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego.
Obecnie nasza Stacja posiada jeden z najnowszych taborów. Będące na wyposażeniu Stacji karetki, to pojazdy zakupione w latach 2012 – 2016 .
Uroczystego poświecenia dokonał ks. Michał Moń z Parafii pw. św. Jana Pawła II
w Biłgoraju.
W uroczystości uczestniczył Pan Arkadiusz Bratkowski – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego nadzorujący realizację świadczeń z zakresu ochrony zdrowia na terenie województwa lubelskiego.
Uroczystość poprowadził Pan Alfred Furlepa – Dyrektor Stacji.
2015-10-22 - Restart a Heart

SPSPRiTS w dniu 16 października 2015 roku w godz. 12.00 - 12.30. w Gimnazjum Nr 5 i w Szkole Podstawowej Nr 8 w Zamościu uczestniczyła w Ogólnopolskiej Akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w związku z ogłoszeniem przez Europejską Radę Resuscytacji „Europejskiego Dnia Czynności Serca” pod nazwą Restart a Heart. Akcja ta polegała na jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej /RKO/ na jak największej ilości fantomów, których tego dnia było 25, a co za tym idzie przez jak największą liczbę uczestników, których było ponad 150.
  
2014-12-14 - Odnowienie certyfikatu ISO 9001:2008 w SPSPRiTS wZamościu

W dniu7-8 października 2014 roku w SP Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu przeprowadzony został audyt ponownej certyfikacji dotyczący utrzymania posiadanego certyfikatu jakości ISO 9001:2008.
Zakres certyfikacji obejmował :
- świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne- udzielane osobom w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego udzielane przez zespoły ratownictwa medycznego w miejscach ich stacjonowania,
- pomoc doraźna i transport sanitarny – świadczenia udzielane przez zespół wyjazdowy typu „N”,
- świadczenie usług transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej,
- przyjmowanie wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowanie zespołami ratownictwa medycznego (ZRM) – Dyspozytornia Zamość.
W roku bieżącym Stację certyfikowała inna, niż dotychczas jednostka certyfikująca wyłoniona w wyniku ogłoszonego przetargu - Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku – Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania.
Ponowna certyfikacja przeprowadzona została w miesiącu październiku. PRS przeprowadzi też dwa audyty w nadzorze w latach następnych w celu sprawdzenia zgodności i skuteczności realizowanych działań w obszarze systemu zarządzania jakością.
W dniu 23 października br. otrzymaliśmy przesłany nam raport z audytu wraz z informacją, że wyniki audytu umożliwiły podjęcie decyzji o udzieleniu ponownej certyfikacji PRS S.A dla Systemu Zarządzania Jakością w SP Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu potwierdzającej jego zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008.
2014-10-21 - Nowe karetki w Stacji Pogotowia w Zamościu

21 października 2014r. w siedzibie SP SPRiTS w Zamościu odbyło się uroczyste przekazanie do eksploatacji dwóch nowych specjalistycznych karetek.
Podczas uroczystości nastąpiło poświęcenie nowo zakupionych pojazdów, którego dokonał ks. Michał Moń z Parafii pw. św. Jana Pawła II w Biłgoraju.
Karetki zostały zakupione ze środków własnych SP SPRiTS w Zamościu, a ich koszt to ponad 1mln 100 tys. zł. Nowe ambulanse wyposażone są w nowoczesne urządzenia medyczne, które pozwolą na sprawne i szybkie wykonywanie zadań związanych z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego.
Jeden z zakupionych pojazdów będzie realizował świadczenia w podstawowym zespole ratownictwa medycznego, natomiast drugi to karetka neonatologiczna, przystosowana do przewozu noworodków z zagrożeniem życia. Należy nadmienić, iż Zamojska Stacja Pogotowia Ratunkowego świadczy usługi transportowe karetką neonatologiczną na terenie całego województwa lubelskiego.
Oddanie do użytku nowych karetek pozwoli na podniesienie zdolności operacyjnej do realizacji zadań zarówno w zakresie zapewnienia całodobowej gotowości zespołów ratownictwa medycznego, jak też określonych dla ambulansów standardów, tj. wymagań technicznych.
2014-09-29 - 25.09.2014 - II Gminny Rajd Trzeźwości - Gmina Miączyn

W dniu 25 września 2014 r. odbył się II Gminny Rajd Trzeźwości dla uczniów gimnazjum oraz szkół podstawowych z terenu gminy Miączyn. Organizatorami imprezy byli: Gimnazjum w Miączynie, Szkoła Podstawowa w Miączynie oraz Gmina Miączyn.
Ideą Rajdu Trzeźwości było propagowanie wśród młodzieży zdrowego i aktywnego stylu życia wolnego od nałogów. Na mecie na wszystkich uczestników czekały liczne atrakcje, m. in. pokaz wschodnich sztuk walk, prezentacja wozów bojowych wraz z możliwością przejażdżki nimi, demonstracja najnowszego sprzętu policyjnego oraz pokaz przygotowany przez ratowników medycznych naszego Pogotowia
2014-09-16 - 13 - 14 września 2014 - Akcja społeczna "Bądź bezpieczny na drodze"

W dniach 13–14 września 2014r w Salonie Opla Energozam w Zamościu odbyła się akcja społeczna pn. "Bądź bezpieczny na drodze". Specjaliści z różnych dziedzin przypomnieli o najważniejszych zasadach dotyczących uczestników ruchu drogowego, zarówno jako prowadzących samochód ale także w sytuacji gdy dojdzie do wypadku.
Podczas akcji nasi ratownicy zaprezentowali pokaz udzielania pierwszej pomocy. Atrakcją dla uczestników była m.in. prezentacja samochodów policyjnych, karetek oraz samochodów Żandarmerii Wojskowej.
2014-09-10 - I Zamojski Wyścig Rowerowy - 7 września 2014

Dnia 7 września 2014r. odbył się I Zamojski Wyścig Rowerowy dla Najmłodszych. Wzięło w nim udział 77 młodych rowerzystów.
Organizator - zamojska Straż Miejska, oprócz samego wyścigu zapewniła wiele dodatkowych atrakcji.
Partnerem imprezy była m. in. Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu. Nasi Ratownicy czuwali nad bezpieczeństwem małych uczestników wyścigu.
2013-12-04 - 15 października 2013 roku - audyt w nadzorze dotyczący utrzymania posiadanego certyfikatu jakości ISO 9001:2008

W dniu 15 października 2013 roku w SP Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu przeprowadzony został audyt w nadzorze dotyczący utrzymania posiadanego certyfikatu jakości ISO 9001:2008. Zakres certyfikacji obejmował : świadczenie medycznych czynności ratunkowych przez zespoły ratownictwa medycznego, świadczenia zdrowotne udzielane w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej ( świadczenia realizowane przez Stację na terenie powiatu biłgorajskiego), realizacja usług transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej oraz świadczenia udzielane przez zespół typu „N” (neonatologiczny) realizowane w ramach pomocy doraźnej i transportu sanitarnego.
Audytorzy z TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. w przesłanym raporcie z audytu przedstawiają wnioski pozytywne do których należą : duże zaangażowanie kierownictwa i pracowników Stacji w realizację procesów medycznych zgodnie z uregulowaniami systemowymi i przepisami zewnętrznymi, starannie prowadzony nadzór nad przepisami prawnymi dotyczącymi działalności Stacji, starannie prowadzony rejestr aktualnych zarządzeń Dyrektora Stacji, stały rozwój zasobów ludzkich poprzez staranny dobór pracowników, planowanie i realizację szkoleń, starannie prowadzone badanie zadowolenia klienta/pacjenta, w tym starannie opracowana przez Pełnomocnika ds. SZJ analiza zbiorcza wyników, wysoki poziom zadowolenia klienta/pacjenta z usług świadczonych przez Stację oraz wnioskują o utrzymanie certyfikacji.
W dniu 4 grudnia 2013 r. Stacja otrzymała Decyzję certyfikującą zawierającą poniższą informację :
Na podstawie rekomendacji audytora wiodącego oraz dokumentacji z audytu Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania TUV Rheinland stwierdza, że system zarządzania jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008. Ważność certyfikatu zostaje utrzymana.2013-11-19 - Spotkanie z V-ce Ministrem Zdrowia Panem Cezarym Rzemkiem

W dniu 18.11.2013 r. w siedzibie Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu odbyło się spotkanie na którym poruszono tematykę planowanej strategii w ratownictwie medycznym województwa lubelskiego.
Spotkanie zaszczycili swoją obecnością V-ce Minister Zdrowia Cezary Rzemek, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Tomasz Pękalski, Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Krzysztof Tuczapski, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Zbigniew Orzeł wraz z Z-cą Stanisławem Grzegorczykiem oraz Dyrektorzy Stacji Pogotowia z Białej Podlaskiej, Chełma, Lublina i Zamościa.2013-11-18 - Złoty Medal za Długoletnią Służbę dla Pana Jana Wagi

Na wniosek Dyrektora Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Złoty Medal za Długoletnią Służbę dla naszego wieloletniego pracownika - Pana Jana Wagi. Uroczystość wręczenia odbyła się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w dniu 11 listopada 2013r. Odznaczenia dokonała Wojewoda Lubelski Jolanta Szołno-Koguc.

Gratulujemy!2013-10-22 - 13 października 2013r. - Ogólnopolski Dzień Ratownictwa Medycznego w Lublinie

13 października 2013r. w Lublinie odbył się Ogólnopolski Dzień Ratownictwa Medycznego. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Archikatedrze Lubelskiej. Następnie pracownicy ratownictwa medycznego oraz zaproszeni goście przemaszerowali ulicami Lublina do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Podczas części oficjalnej zostały wręczone medale i odznaczenia w tym również dla pracowników Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu. Na wniosek Dyrektora Pogotowia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał Złoty Medal za Długoletnią Służbę dla Teresy Kańczuły oraz Antoniego Flaka, natomiast Srebrny Medal za Długoletnią Służbę dla Doroty Kusy. Minister Zdrowia przyznał odznaczenia honorowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia” dla Marty Małysy, Ewy Góry oraz Sławomira Okonia.
Gratulujemy odznaczonym!
2013-04-11 - Stacja Pogotowia w Zamościu wzbogaciła się o dwa nowe ambulanse sanitarne.

Z przyjemnością informujemy, iż Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu zakupiła dwa nowe ambulanse sanitarne.
Zostały one w całości sfinansowane ze środków własnych Stacji. Same pojazdy kosztowały ponad 192 tys. zł, ale o wiele droższe jest ich wyposażenie – ponad 551 tys. zł.
Cieszymy się że nowo zakupiony sprzęt, który ratuje życie i zdrowie pacjentów jest najwyższej jakości i jest w naszym posiadaniu. Dzięki temu możemy zapewnić najwyższy standard opieki medycznej osobom jej potrzebującym.
Dnia 11 kwietnia 2013r. o godz. 9.30 w siedzibie Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu odbyło się poświęcenie nowych karetek, którego dokonał ks. Marcin Zaburko.
2012-11-07 - 23 października 2012 roku - audyt w nadzorze dotyczący utrzymania posiadanego certyfikatu jakości ISO 9001:2008

W dniu 23 października 2012 roku w SP Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu przeprowadzony został audyt w nadzorze dotyczący utrzymania posiadanego certyfikatu jakości ISO 9001:2008. Zakres certyfikacji obejmował : świadczenie medycznych czynności ratunkowych przez zespoły ratownictwa medycznego, świadczenia zdrowotne udzielane w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej ( świadczenia realizowane przez Stację na terenie powiatu biłgorajskiego), realizacja usług transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej oraz świadczenia udzielane przez zespół typu „N” (neonatologiczny) realizowane w ramach pomocy doraźnej i transportu sanitarnego.

Audytorzy z TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. w przesłanym raporcie z audytu przedstawiają wnioski pozytywne do których należą : duże zaangażowanie kierownictwa i pracowników Stacji w realizację procesów medycznych zgodnie z uregulowaniami systemowymi i przepisami zewnętrznymi, starannie prowadzony nadzór nad przepisami prawnymi dotyczącymi działalności Stacji, starannie prowadzony rejestr aktualnych zarządzeń Dyrektora Stacji, stały rozwój zasobów ludzkich poprzez staranny dobór pracowników, planowanie i realizację szkoleń, starannie prowadzone badanie zadowolenia klienta/pacjenta, w tym starannie opracowana przez Pełnomocnika ds. SZJ analiza zbiorcza wyników, wysoki poziom zadowolenia klienta/pacjenta z usług świadczonych przez Stację oraz wnioskują o utrzymanie certyfikacji.2012-10-11 - 5 pazdzienik 2012 - Wojewódzkie Obchody Dnia Ratownictwa Medycznego

Dnia 5 października 2012r. w Ośrodku Szkoleniowym Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie obyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Ratownictwa Medycznego. Podczas uroczystości pracownikom SP Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zamościu zostały wręczone medale za zasługi w służbie państwu i społeczeństwu oraz odznaki „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Wręczenia odznaczeń dokonali Wicewojewoda Lubelski Pan Marian Starownik oraz zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Pan Stanisław Grzegorczyk.

Medalem złotym za długoletnią służbę I stopnia przyznawanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej uhonorowani zostali następujący pracownicy naszej Stacji Pogotowia:
* Pan Marian Garbacz
* Pan Zbigniew Wójcik

Odznakę honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia” otrzymali:
* Pani Zofia Gałczyńska
* Pani Halina Ziemińska
* Pan Jerzy Bizior
* Pan Jerzy Blicharz
* Pan Janusz Żygawski

Ponadto na ręce Dyrektora Pana Alfreda Furlepy przekazano list gratulacyjny dla Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu z Okazji Dnia Ratownictwa Medycznego w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Krzysztofa Hetmana.
0000-00-00 - Dzień Ratownictwa Medycznego - 13 października 2014

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego wszystkim Pracownikom Medycznym pragnę przekazać najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności oraz podziękowania za sumienność oraz poświęcenie w wykonywaniu tak trudnej i odpowiedzialnej pracy.
Składam życzenia zdrowia, szczęścia, wytrwałości w jakże trudnej służbie drugiemu człowiekowi, radości jaką daje możliwość ratowania życia ludzkiego oraz wielu dowodów społecznego uznania.
Dyrektor SPSPRiTS w Zamościu Alfred Furlepa
0000-00-00 -

2012-06-27 - List gratulacyjny

Mamy przyjemność poinformować iż z okazji otrzymania Ogólnopolskiego Certyfikatu "Rzetelni w ochronie zdrowia" Dyrektor Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu - Alfred Furlepa otrzymał list gratulacyjny od Członka Zarządu Województwa Lubelskiego - Tomasza Pękalskiego
 

2012-06-27 - Dyplom dla Dyrektora SPSPRiTS w Zamościu

27 czerwca 2012r. Dyrektor Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu - Alfred Furlepa odebrał od Marszałka Województwa Lubelskiego dyplom uznania z okazji Otrzymania Ogólnopolskiego Certyfikatu „Rzetelni w Ochronie Zdrowia”.
 

2012-06-02 - Ogólnopolski Certyfikat "Rzetelni w ochronie zdrowia"

Mamy przyjemność poinformować, iż 23 czerwca 2012r. w Warszawie odbyła się Wielka Gala "Rzetelnych w Biznesie", na której nastąpiło uroczyste wręczenie Certyfikatów oraz Statuetek II Edycji Programu "Rzetelni w Biznesie".

Jednym z laureatów została Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zamościu, która otrzymała Ogólnopolski Certyfikat „Rzetelnych w ochronie zdrowia” .

Program „Rzetelni w Biznesie” to przedsięwzięcie, które ma na celu promocję czterech obszarów: przedsiębiorczości, samorządów, medycyny oraz instytucji. Jego Uczestnicy mogą ubiegać się o Certyfikat na poziomie regionalnym, ogólnopolskim bądź europejskim.

Certyfikaty te w zależności od prowadzonej działalności zostały podzielone na następujące obszary:

- „Rzetelni w Biznesie” – przyznawany dla firm działających w Polsce, a także mających w Polsce swoje oddziały lub przedstawicielstwa,
- „Rzetelni dla Biznesu” – przyznawany samorządom,
- „Rzetelni w ochronie zdrowa” – przyznawany dla zakładów opieki zdrowotnej oraz firm związanych z branżą medyczną
- „Rzetelna Instytucja” – Certyfikat przyznawany instytucjom oraz jednostkom, które w swoim działaniu mają istotny wpływ na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny otoczenia, w którym funkcjonują.

Certyfikat „Rzetelni w ochronie zdrowia” przyznany dla Stacji Pogotowia w Zamościu jest odzwierciedleniem jakości świadczonych przez nas usług i określa wysoki poziom zarządzania przedsiębiorstwem.

Konkurs taki jak „Rzetelni w Biznesie” pozwala poddać swoje dokonania kontroli i ocenie pokazując w ten sposób, że nasza jednostka jest partnerem godnym zaufania, która w sposób profesjonalny i rzetelny wywiązuje się ze swoich zobowiązań nie tylko względem swoich klientów, kontrahentów, ale także względem swoich pracowników.


Galeria zdjęć:

 
 

2012-06-02 - Bezpieczne Wakacje 2012

Bezpieczne Wakacje 2012 to ogólnopolska akcja mająca na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych poprzez promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne oraz za pomocą Internetu i innych mediów.

02 czerwca 2012r. na Rynku Wodnym w Zamościu odbył się piknik rodzinny „Bezpieczne wakacje”, którego organizatorami było Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Zamość oraz spółka EDUZAM. Głównym celem pikniku była edukacja dzieci i młodzieży, jak w bezpieczny sposób spędzić okres wakacyjny.

W ramach pikniku odbył się m.in. - pokaz ratownictwa medycznego oraz pierwszej pomocy - Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zamościu,

- pokaz ratownictwa wypadkowego oraz pogadanka o bezpieczeństwie pożarowym w lesie (wyciąganie osób poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym - cięcie samochodu) - Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.


Galeria zdjęć:


2012-06-01 - Pokaz udzielania pierwszej pomocy

W piątek 1-go czerwca zespół ratowników ze Stacji Pogotowia w Zamościu uczestniczył w pokazach pierwszej pomocy w czasie trwania festynu z okazji Dnia Dziecka, zorganizowanego przez SM im. W. Łukasińskiego w Zamościu.

Pokazy tego typu organizowane są z myślą o najmłodszych, mając nadzieję, że kilka słów profilaktyki oraz pokazy jak ratować człowieka okażą się przydatne w sytuacjach zagrożenia życia.


Galeria zdjęć:


W dniu 1 czerwca 2012r. w Zamościu odbyła się impreza pod nazwą „ICHORIADA” („ichor” z greckiego – krew bogów). Organizatorem tego przedsięwzięcia była Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu.

W porozumieniu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Uczelnia przeprowadziła akcję zbiórki krwi oraz zachęcała do zarejestrowania się w bazie dawców szpiku.

Inicjatywa ta skierowana była głównie do młodzieży akademickiej, ale poza studentami i pracownikami uczelni, krew mógł oddać każdy. Cel Ichoriady to promowanie honorowego krwiodawstwo oraz innych prozdrowotnych działań, mających na celu dbanie o zdrowie swoje oraz innych.

W czasie trwania akcji na terenie uczelni odbywały się również liczne imprezy towarzyszące, m.in. pokaz udzielania pierwszej pomocy przez zespoły Ratownictwa Medycznego ze Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zamościu oraz jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.

2012-04-30 - V OTWARTE MISTRZOSTWA ZIEMI LUBELSKIEJ 26 – 28.04.2012r

W dniach 26-28.04.2012 w Lublinie odbyły się V Otwarte Mistrzostwa Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym. Organizatorem było Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objęła Wojewoda Lubelski - Jolanta Szołno-Koguc, Marszałek Województwa Lubelskiego - Krzysztof Hetman oraz Prezydent Miasta Lublina - Krzysztof Żuk.

W zawodach wzięło udział ponad 20 zespołów ratowników m.in. z Zamościa, Lublina, Chełma, Białej Podlaskiej, Gdyni, Warszawy, Rzeszowa, Krakowa, Kielc, Olsztyna oraz Lwowa. Ratownicy medyczni rywalizowali w konkurencjach, które polegały m.in. na udzielaniu pomocy ofiarom ataku terrorystycznego, wypadku szkolnego autobusu i osobom poszkodowanym w wybuchu paliwa. Zadania wymagały dużej wiedzy i umiejętności szybkiego podejmowania decyzji. Mistrzostwa zakończyły się w sobotę 28 kwietnia 2012r. paradą ambulansów ulicami miasta Lublina.

Zwyciężyła drużyna pogotowia ratunkowego z Chełma, drugie miejsce zajęli ratownicy z Lublina, a trzecie miejsce - drużyna ze Świdnicy. Nasi ratownicy zajęli siódme miejsce.

Podstawowym celem całej akcji było przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji ratowników medycznych, wymiana doświadczeń, integracja środowiska ratowników medycznych oraz upowszechnienie idei ratownictwa medycznego wśród mieszkańców Lubelszczyzny.


Galeria zdjęć:


2012-04-23 - Ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego – Wysokie 2012

W dniu 19 kwietnia 2012r. na poligonie JW 3391 w miejscowości Wysokie zostały przeprowadzone ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego pn. „Współdziałanie służb, inspekcji i straży podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych w budynku zamieszkania zbiorowego w następstwie wybuchu gazu”. Uczestnicy ćwiczenia to m.in. Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja, Rozdzielnia Gazu, Rejon Energetyczny, 3 Batalion Zmechanizowany.

Celem akcji było doskonalenie umiejętności jednostek zarządzania kryzysowego w podejmowaniu decyzji do prowadzenia akcji ratowniczej oraz wdrażaniu jej do realizacji, prowadzenie akcji ratowniczej w wyniku wybuchu gazu i pożaru w obiekcie zbiorowego zamieszkania zlokalizowanym w strefie zurbanizowanej, sprawdzenie przyjętych rozwiązań w reagowaniu na ekstremalne sytuacje oraz doskonalenie systemu współdziałania pomiędzy jednostkami zarządzania kryzysowego.


Galeria zdjęć:


2012-04-23 - Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

Polski Czerwony Krzyż jest od lat organizatorem Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. Pogotowie Ratunkowe w Zamościu corocznie wspiera tę akcję.

W dniu 17.04.2012 na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Zamościu odbył się etap rejonowy tych mistrzostw. Są one organizowane dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Startują w nich zespoły, które w trakcie zawodów udzielają pomocy na stacjach specjalnie zaaranżowanych na potrzeby mistrzostw. Zainscenizowano różne sytuacje wypadkowe: m. in. wybuch fajerwerków, upadek z rusztowania, wypadek komunikacyjny.

Na zakończenie zorganizowano pokaz ratownictwa medycznego z udziałem zespołu Pogotowia Ratunkowego w Zamościu oraz Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, podczas akcji ratunkowej symulowanego wypadku komunikacyjnego.


Galeria zdjęć:


2012-01-20 - Uroczystość poświęcenia i przekazania do eksploatacji 5 nowych karetek

20 stycznia 2012r w siedzibie SP SPRiTS w Zamościu odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania do eksploatacji 5 nowych karetek.
W uroczystości wzięli udział m.in. europoseł Arkadiusz Bratkowski, poseł Genowefa Tokarska, Tomasz Pękalski - członek zarządu województwa lubelskiego, Marcin Zamoyski – prezydent Zamościa, Henryk Matej – starosta zamojski, Krzysztof Tuczapski – dyrektor lubelskiego oddziału NFZ, dyrektorzy szpitali i stacji pogotowia, wójtowie i burmistrzowie oraz załoga stacji pogotowia. Nowe karetki poświęcił arcybiskup Wacław Depo.
Zostały one zakupione ze środków własnych SP SPRiTS w Zamościu, a ich koszt to 1mln 400tys. zł. Nowe ambulanse wyposażone są w nowoczesne urządzenia medyczne, które pozwolą na sprawne i szybkie wykonywanie zadań związanych z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego. Galeria zdjęć:


2012-01-18 - Certyfikat ISO 9001:2008

W miesiącu grudniu 2011 roku zakończył ważność certyfikat wydany na podstawie pierwszej certyfikacji. Certyfikat następny wydany został ma okres kolejnych trzech lat tj. na okres od 2011-12-12 do 2014-12-11.
W obowiązującym obecnie certyfikacie uszczegółowiony został zakres świadczeń medycznych udzielanych przez Stację i są nimi:
 • świadczenie medycznych czynności ratunkowych przez ZRM ( zespoły ratownictwa medycznego);
 • nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska;
 • usługi transportu sanitarnego w poz ( podstawowej opiece zdrowotnej);
 • pomoc doraźna i transport sanitarny – świadczenia udzielane przez zespół typu „N” ( ambulans neonatologiczny przeznaczony do transportu noworodków).

  Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od 1 marca 2011 roku realizowane są tylko dla mieszkańców z terenu miasta Biłgoraja i powiatu biłgorajskiego

  Certyfikat ISO 9001:2008 jaki posiada Stacja obejmuje również miejsca stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego.
  Miejsca stacjonowania ZRM:
 • miasto Zamość - 4 ZRM ( w tym: 2 „S” – specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego oraz 2 „P” – podstawowe zespoły ratownictwa medycznego,
 • powiat zamojski - 3 ZRM umiejscowione : „S” w Szczebrzeszynie , „P” w Krasnobrodzie, „P” w Miączynie ,
 • miasto Biłgoraj – 2 ZRM ( w tym: 1 „S” – specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego i 1 „P” – podstawowy zespół ratownictwa medycznego,
 • powiat biłgorajski - 2 ZRM umiejscowione : „S” w Tarnogrodzie i „P” we Frampolu. • ceny paliw

  6,34 PLN
  6,39 PLN
  68 PLN
  butla 11kg

  z dnia 2024-07-14